ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ-ΕΝΕΧΥΡΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

................................................ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ......................................................

Θα θέλαμε την γνώμη σας για το site.

Θα θέλαμε την γνώμη σας για το site.
Άριστη
933  34.6%
Μέτρια
858  31.8%
Καλή
479  17.7%
Κακή
429  15.9%

Number of Voters  :  2699
First Vote  :  Thursday, 26 November 2015 20:11
Last Vote  :  Friday, 16 August 2019 07:45