ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ-ΕΝΕΧΥΡΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

................................................ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ......................................................

Θα θέλαμε την γνώμη σας για το site.

Θα θέλαμε την γνώμη σας για το site.
Άριστη
1146  34.2%
Μέτρια
951  28.4%
Καλή
632  18.9%
Κακή
620  18.5%

Number of Voters  :  3349
First Vote  :  Thursday, 26 November 2015 20:11
Last Vote  :  Friday, 10 July 2020 18:37