ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ-ΕΝΕΧΥΡΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

................................................ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ......................................................

Θα θέλαμε την γνώμη σας για το site.

Θα θέλαμε την γνώμη σας για το site.
Μέτρια
780  35%
Άριστη
765  34.3%
Καλή
382  17.1%
Κακή
303  13.6%

Number of Voters  :  2230
First Vote  :  Thursday, 26 November 2015 20:11
Last Vote  :  Tuesday, 22 January 2019 10:56