ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ-ΕΝΕΧΥΡΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

................................................ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ......................................................

Θα θέλαμε την γνώμη σας για το site.

Θα θέλαμε την γνώμη σας για το site.
Άριστη
892  34.6%
Μέτρια
834  32.3%
Καλή
455  17.6%
Κακή
398  15.4%

Number of Voters  :  2579
First Vote  :  Thursday, 26 November 2015 20:11
Last Vote  :  Monday, 17 June 2019 17:37