ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ-ΕΝΕΧΥΡΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

................................................ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ......................................................

Θα θέλαμε την γνώμη σας για το site.

Θα θέλαμε την γνώμη σας για το site.
Άριστη
963  34.3%
Μέτρια
874  31.2%
Καλή
508  18.1%
Κακή
459  16.4%

Number of Voters  :  2804
First Vote  :  Thursday, 26 November 2015 20:11
Last Vote  :  Wednesday, 16 October 2019 13:51