ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ-ΕΝΕΧΥΡΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

................................................ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ......................................................

Θα θέλαμε την γνώμη σας για το site.

Θα θέλαμε την γνώμη σας για το site.
Άριστη
1016  34.3%
Μέτρια
902  30.4%
Καλή
549  18.5%
Κακή
499  16.8%

Number of Voters  :  2966
First Vote  :  Thursday, 26 November 2015 20:11
Last Vote  :  Friday, 24 January 2020 13:28