ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ-ΕΝΕΧΥΡΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

................................................ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ......................................................

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ Συχνές Ερωτήσεις

μεταγραφές - παρατηρήσεις

Ο κληρονομούμενος άφησε με Διαθήκη την ψιλή κυριότητα στο παιδί του και την επικαρπία στη σύζυγό του. Θανούσης της συζύγου αυτοδικαίως ενώνεται η επικαρπία με την ψιλή κυριότητα, χωρίς να απαιτείται και κάποια άλλη ενέργεια, όσον αφορά το Υποθηκοφυλακείο.

Η παρακράτηση του δικαιώματος οικήσεως μεταγράφεται. ΔΕΝ μεταγράφεται η παρακράτηση του δικαιώματος συνοικήσεως.

Η σύσταση δουλείας διόδου του άρθρου 1120 ΑΚ μεταγράφεται. ΔΕΝ μεταγράφονται οι αναγκαστικές δουλείες που δημιουργεί ο Νόμος 3741/1929 περί οροφοκτησίας.

Last Updated on Friday, 20 May 2011 12:45