ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ-ΕΝΕΧΥΡΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

................................................ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ......................................................

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Στατιστικά επισκεψιμότητας του διαδικτυακού τόπου για το 2016

Στατιστικά στοιχεία για την επισκεψιμότητα του διαδικτυακού τόπου για το έτος 2016 μπορείται να δείτε εδώ.

Last Updated on Thursday, 11 April 2019 20:34
 

Η Οδύσσεια του Συμβολαίου

Η Πορεία του Συμβολαίου από την Κατάθεση μέχρι την Αρχειοθέτηση

Κατάθεση

Χαρακτηρισμός

Μεταγραφές

Υποθήκες/Εξαλείψεις

Χορήγηση Πιστοποιητικών

Βιβλιοδεσία

Αρχειοθέτηση

Last Updated on Monday, 26 September 2011 13:24
 

Διαχείριση

Διαχείριση εγγράφων: παραλαβή, είσπραξη δικαιωμάτων υπέρ Δημοσίου. παράδοση, είσπραξη τελών.

Last Updated on Monday, 21 March 2011 11:52
 

Μεταγραφές

Μεταγραφές Τίτλων Ιδιοκτησίας, Υποθηκών, Αγωγών, Κατασχέσεων, Εξαλείψεων και Πλασματικών Ενεχύρων.

Μεταγραφή είναι η καταγραφή μιάς περίληψης (συμπλήρωση δεδομένων πεδίων) της περίληψης των κατατιθέμενων συμβολαίων στις μερίδες των συμβαλλομένων στους τόμους των μερίδων κι ενδεχόμενη ενημέρωση των Γενικών Αλφαβητικών Ευρετηρίων (ΓΑΕ).

Last Updated on Monday, 26 September 2011 13:27
 

Αγωγές, Κατασχέσεις

Καταγραφή Αγωγών και Κατασχέσεων που αφορούν ακίνητα και τιτλούχους ιδιοκτησιών.

Last Updated on Wednesday, 29 June 2011 09:39
 

Αρχειοθέτηση

Η αρχειοθέτηση των εγγράφων εξυπηρετεί την αρχή της δημοσιότητας,  επιτρέπει τη σύνδεσή του με τους προκατόχους κι επομένως δείχνει την πορεία κτήσης του ακινήτου.

Διατήρηση αρχείων Μεταγραφών, Συμβολαίων, Αγωγών, Εξαλείψεων και Πλασματικών Ενεχύρων.

Παλαιά Συμβόλαια
Τα παλαιά συμβόλαια διατηρούνται στις εγκαταστάσεις της οδού Αγ. Μελετίου 80A.

Last Updated on Wednesday, 29 May 2013 12:31
 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΕΜΜΙΣΘΟ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ  *

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ *

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΝΕΧΥΡΟΦΥΛΑΚΕΙΟΥ *

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ (σε εξέλιξη) *

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ (σε εξέλιξη)

......

ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ---ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ----

* οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες και το παρόν portal έχουν σχεδιαστεί και αναπτυχθεί από την Δ/νση Μηχ/σης του Υποθηκοφυλακείου Αθηνών χωρίς καμμία χρηματοδότηση.


Last Updated on Friday, 25 December 2020 22:45
 

Κατάθεση εγγράφων

Τα έγγραφα προς κατάθεση μπορεί να είναι:

1. Συμβόλαια αγοραπωλησίας, γονικής παροχής, αποδοχής κληρονομιάς, ...

2. Αγωγές, προσημειώσεις, υποθήκες, ...

3. Αιτήσεις εξάλειψης υποθήκης, άρσης κατάσχεσης, ανακοπής πλειστηριασμού, ...

4. Δήλωση περί συνεχίσεως πλειστηριασμού, ...

Κάθε έγγραφο πρέπει να εφοδιάζεται με ξεχωριστό αριθμό προτεραιότητας. Αυτό έχει εξαιρετική σημασία διότι π.χ. σε περίπτωση εγγραφής υποθήκης δικαιώματα έχει αυτός που θα το εγγράψει πρώτος.

Η απόλυτη προτεραιότητα διασφαλίζεται με την επισύναψη στο έγγραφο χαρτιού προτεραιότητας, που φέρει χρονική σήμανση. Εφ' οσον το χαρτί προτεραιότητας έχει χρονική σήμανση έως και 13:00, μπορείτε να εξυπηρετηθείτε και μετά τη λήξη του ωραρίου κατάθεσης εγγράφων.

Η εξόφληση της κατάθεσης γίνεται εφ' άπαξ. Σε περίπτωση που το εισπρακτέο ποσό είναι άνω των 500€, εκδίδεται τραπεζική επιταγή σε «διαταγή Υποθηκοφυλακείου Αθηνών».

Last Updated on Monday, 23 January 2017 13:46
 

Χαρακτηρισμός

Χαρακτηρισμός των συμβολαίων είναι μία εξέταση που υφίστανται τα συμβόλαια, ως προς:

  • την εφαρμογή των νόμων
  • τον εντοπισμό των μερίδων
  • τη συμφωνία της περίληψης με το σώμα του συμβολαίου

Κατά το χαρακτηρισμό και την καταχώριση είναι δυνατό να εντοπιστεί ουσιώδες σφάλμα, το οποίο μπορεί να οδηγήσει στην επιστροφή του συμβολαίου, αν η εκκρεμότητα δεν επιλυθεί εμπρόθεσμα μετά από  σχετική επικοινωνία με το συμβολαιογράφο.

Last Updated on Monday, 26 September 2011 13:27
 

Υποθήκες, Εξαλείψεις

Καταγραφή Υποθηκών (σειρά, ημερομηνία, ακίνητο, υπέρ ποίου, κατά ποίου, δια ποσό) και Εξαλείψεων (μερικών / ολικών). Σημειωτέον ότι οι εργαζόμενοι στις εξαλείψεις είναι οι πιο ευτυχισμένοι άνθρωποι, αφού επισφραγίζουν το αίσιο τέλος μιας κατά κανόνα μακροχρόνιας αποπληρωμής δανείου.

Last Updated on Monday, 26 September 2011 13:28
 

Χορήγηση Πιστοποιητικών

Χορήγηση πιστοποιητικών μεταγραφής, ιδιοκτησίας, βαρών και διεκδικήσεων και αντιγράφων συμβολαίων, μερίδων, περιλήψεων.

Last Updated on Friday, 24 June 2011 08:28