ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ-ΕΝΕΧΥΡΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

................................................ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ......................................................

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΕΤΩΝ 2019 & 2020

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΕΤΩΝ 2019 & 2020

2019

Αιτήσεις

3559

Πιστ/κά Δημοσίου

571

Πρόδηλα

819

Έγγραφα

4144

Σύνολο

8274

2020

Αιτήσεις

2177

Πιστ/κά Δημοσίου

680

Πρόδηλα

492

Έγγραφα

2814

Σύνολο

5671

Last Updated on Thursday, 03 November 2022 09:49