ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ-ΕΝΕΧΥΡΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

................................................ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ......................................................

ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εφαρμογή είναι πιλοτική. Η ολοκλήρωσή της απαιτεί νομοθετική ρύθμιση. Τα δεδομένα είναι απλά ενδεικτικά. Τα ηλεκτρονικά ευρετήρια δεν υποκαθιστούν τον έλεγχο τίτλων, που πρέπει να γίνεται μέσω των Γ.Α.Ε. της υπηρεσίας.

Υποδείξεις:
- Ο χαρακτήρας % σημαίνει ο,τιδήποτε.
- Επιλογή γραμμής εμφανίζει τα αντίστοιχα βάρη.
Known Bugs:
- Η πρώτη αναζήτηση συνήθως αποτυγχάνει (F5: refresh).
- Οι τίτλοι των στηλών δεν είναι ευθυγραμμισμένοι με τις αντίστοιχες στήλες.

Παρακαλώ, εισάγετε:
Αριθμός Μητρώου:
Ισοδύναμο Επωνύμου: βοήθεια: ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΗΣΗ ΣΤΑ ΓΑΕ
Επώνυμο: . . . . . . . . . . .
Όνομα: . . . . . . . . . . . . . 
Όνομα Πατρός: . . . . . .
Όνομα Μητρός: . . . . . .
Λοιπά Στοιχεία:
Τόμος Χειρόγραφου Ευρετηρίου:    Σελίδα στον Τόμο:
Κωδικός Μεταγραφής:

Last Updated on Tuesday, 06 March 2012 14:08