ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ-ΕΝΕΧΥΡΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

................................................ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ......................................................

Διεκπεραίωση Αιτήσεων

Παράδειγμα: ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης στο δείγμα αίτησης δείγμα αίτησης είναι 17020.

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ/ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Παρακαλώ, εισάγετε αρ. πρωτοκόλλου για το 2018:

Το αρχείο είναι ενημερωμένο έως και 2019-12-13

Παρακαλώ, εισάγετε αρ. πρωτοκόλλου για το 2019:

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙΜΕΝΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Παρακαλώ, εισάγετε αρ. πρωτοκόλλου για το 2018:

Το αρχείο είναι ενημερωμένο έως και 2019-12-13

Παρακαλώ, εισάγετε αρ. πρωτοκόλλου για το 2019:

Η εφαρμογή αυτή υλοποιήθηκε από την Διεύθυνση Μηχανογράφησης της Υπηρεσίας.


 

Last Updated on Wednesday, 02 January 2019 14:26