ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ-ΕΝΕΧΥΡΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

................................................ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ......................................................

ΜΕΝΟΥΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ

Λόγω μετάβασης σε καθεστώς κτηματολογίου η ιστοσελίδα δεν είναι λειτουργική.

Η πλατφόρμα των εφαρμογών (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) και η ιστοσελίδα, δημιουργήθηκαν από τον Κωνσταντίνο Καραΐσκο Msc Προϊστάμενο της Υπηρεσίας χωρίς χρηματοδότηση και εκτός χρόνου εργασίας.

Last Updated on Thursday, 23 March 2023 18:24
 

Ωράριο Εξυπηρέτησης Κοινού

Το άρθρο 11 παρ. 1 του Κ.Δ. της 23-7-1941 ορίζει ότι οι ώρες εισόδου των πολιτών και έρευνας βιβλίων καθορίζονται με υπουργική απόφαση.

Σε εκτέλεση των διατάξεων του παραπάνω άρθρου, η υπ’ αριθμ. 25672/12-3-2012 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης καθορίζει το ωράριο εξυπηρέτησης κοινού στα Έμμισθα Υποθηκοφυλακεία και Κτηματολογικά Γραφεία Ρόδου και Κω-Λέρου ως εξής:

α) Παραλαβή των προς καταχώριση πράξεων και αιτήσεων από 8.30 - 13.00
β) Παράδοση πιστοποιητικών από 8.30 - 14.00
γ) Έρευνα των βιβλίων από 09.30 - 14.00

 

Last Updated on Wednesday, 01 March 2023 22:23